“Creativity is intelligence having fun” 

Albert Einstein

Kunstzinnige counseling:

Kunstzinnige counseling is een creatieve therapievorm waarbij gewerkt wordt met het beeldende vermogen van de mens. Door middel van het werken met symbolen en beelden wordt het onbewuste in beeld gebracht. In een beeld ligt een ruimere betekenis besloten, naast voor de hand liggende betekenissen bevatten beelden specifieke bijbetekenissen. Ze laten iets doorschemeren wat nog vaag en niet begrepen is. Onbewuste drijfveren en gevoelens worden bewust waardoor je meer inzicht krijgt in wie je bent en wat je wilt. Zo krijg je meer invloed op wat er zich in jou afspeelt. Je leert te vertrouwen op jezelf en je innerlijke wijsheid. De beelden en symbolen zijn jouw ankers waarop je altijd terug kan vallen.

 

Het werken met sprookjes:

Sprookjes zijn heldere spiegels voor onszelf. Sprookjes zijn geschreven in de vorm van beelden en verhalen, de taal van het onbewuste. Sprookjes vertellen wanneer ze symbolisch geïnterpreteerd worden over onze onbewuste psychische processen. Ze geven op een indringende en pure wijze inzicht in algemeen menselijke patronen, dynamieken en handelingen. Een sprookje draagt altijd bepaalde thema’s in de vorm van beelden of situaties aan.

 

Het werken met dromen:

Een droom kan meerdere functies hebben. In een droom kunnen gebeurtenissen van de dag verwerkt worden. Dromen kunnen ook boodschappen uit je onderbewuste bevatten. Ze kunnen je aanwijzingen geven over je persoonlijkheid en je functioneren. Ze geven informatie over jezelf dat je bij dagbewustzijn niet ziet of wil zien. Een droom is altijd helpend hoe angstaanjagend de droom ook kan zijn. Om de boodschap van de droom te begrijpen is het belangrijk om de droom niet letterlijk te interpreteren. Een droom laat altijd ruimte voor meerdere interpretaties. Je voelt zelf aan wanneer de interpretatie juist is door bijvoorbeeld: ontroering, opluchting, ontspanning, energie.

 

Het werken met tekeningen:

Ik geef mijn cliënten vaak tekenopdrachten. Tijdens mijn studie en het werken met cliënten, heb ik ervaren hoe duidelijk tekeningen aan kunnen geven  wat er speelt of heeft gespeeld rond de thema’s in iemands leven. Daar waar je (nog) geen woorden voor hebt, geven tekeningen haarfijn aan waar je kracht, je blokkade(s), je verdriet, je groeimogelijkheden etc. liggen. Ook merk ik dikwijls dat de tekening en de daarbij behorende interpretatie vaak meer beklijft en ontroert dan woorden.

terug naar werkwijze psychosociale hulpverlening Almelo