Wat is psychosociale hulpverlening?

Psychosociale hulpverlening of begeleiding betekent begeleiding bij emotionele, psychische of sociale gevolgen van een situatie of een aandoening waardoor je uit evenwicht bent geraakt. Daarbij kun je denken aan een verlies, rouw, verandering of ziekte. Ook kunnen dieperliggende weggedrukte ervaringen en gevoelens de oorzaak zijn van emotionele onevenwichtigheid.

Klachten die kunnen optreden zijn: stress gerelateerde klachten, burn-out, slapeloosheid, verdriet, depressie, vermoeidheid, eenzaamheid, angst, schuldgevoelens, onzekerheid of relationele problemen. Je verliest de verbinding met jezelf en met je medemens.

Door middel van psychosociale hulpverlening kan ik je helpen om inzicht te krijgen in je denken maar ook bijvoorbeeld in je voelen, beleven en handelen. Door inzicht in jezelf ben je beter in staat om je ‘problemen’ op te lossen of te verwerken. Vaak weet je zelf al wel wat er speelt en wat daarvoor nodig is om dat te verbeteren maar wanneer er ‘te’ veel speelt is het lastig om het ‘probleem’ goed aan te kunnen pakken. Er kan zoveel op je af komen dat je de grip verliest. In dat geval kan het fijn zijn om met iemand te praten, te sparren en te spiegelen (een spiegel voorhouden). Iemand die een tijdje met je meeloopt op jouw pad, je de hand reikt en je helpt weer houvast te krijgen om zelf verder te kunnen. Iemand bij wie je veilig voelt en die je vertrouwt. Bij het spiegelen krijg je diepere inzichten, andere invalshoeken en wordt aangereikt wat je zelf over het hoofd ziet.

Net als op de foto waarin de lucht gespiegeld wordt in het water en meer kleur en nuances te zien zijn, krijgt het leven weer meer kleur en ben je weer beter in staat om nuances te ervaren.

“Het doet er niet zo zeer toe wat wij van het leven verwachten maar wat het leven van ons
verwacht en hoe wij ons daartoe verhouden”
~ Viktor Frankl ~

Zingeving:

Veel mensen zijn op zoek naar de zin van het leven en naar dat wat het leven zin geeft. Hier hebben we ideeën, wensen en opvattingen en verwachtingen over. Gelukkig zijn is vaak een doel. Maar wat gebeurt er als je wensen en verwachtingen niet uitkomen, je ideeën niet verwezenlijkt worden en je opvattingen overhoop gehaald worden?
Zingeving zit mijns inziens in eerste instantie in kijken naar wat je overkomt en hoe je hiermee om kan gaan.
Zingeving zit ook in die dingen doen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt en waar je van kan groeien. Van betekenis zijn voor iets en/of voor een ander is een groot aspect van zingeving.
Zingeving: een zinvol leven motiveert en geeft zelfvertrouwen.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Een hart dat zich niet geeft, schept zijn eigen eenzaamheid”
~ Tao Yuanming ~

Eenzaamheid:

Eenzaamheid is het gevoel dat je alleen bent, je voelt je geïsoleerd van anderen. Eenzaamheid kan voorkomen wanneer je weinig sociale contacten hebt maar ook wanneer je je ‘anders’ of niet begrepen voelt door anderen. Eenzaamheid kan je bestaan binnen sluipen maar kan je ook overvallen. Mensen die eenzaam zijn voelen zich vaak leeg en verdrietig van binnen. Vaak ontbreekt de kracht om zelf initiatief te nemen om zaken te veranderen.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Oh God, help me de waarheid over mezelf te geloven, hoe mooi die ook is.”
~ Macrina Wiederkehr ~

Onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens:

Niet goed genoeg zijn, niet mooi genoeg zijn, niet slim genoeg zijn, niet slank genoeg zijn. Gedachten waar we allemaal wel eens mee worstelen. Wanneer deze gedachten de overhand krijgen doet dit iets met het beeld dat je hebt over jezelf. Op den duur ga je je gedachten geloven. Minderwaardigheidsgevoelens en onzekerheid ontstaan vaak door schaamte. Gezonde schaamte is functioneel en vormt de basis van moreel besef, maar schaamte kan je ook zodanig verlammen of het beeld over jezelf vervormen dat het een ongezonde vorm aanneemt.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Mens worden betekent onze volledigheid omarmen en van daaruit te leven”
~ John Welwood ~

Identiteitsproblematiek:

Wie ben ik? Wat wil ik? Welke rollen heb ik en passen deze bij mij? Wat kan ik? Waar sta ik?
Bij identiteitsproblematiek heb je problemen of vind je het lastig om jezelf te positioneren in de wereld. Er is vaak een disbalans tussen wat binnen in jou leeft en wat je aan de buitenwereld laat zien. De kunst is om een balans te vinden in wie jij bent in je eigenheid, je authenticiteit en je individualiteit en wie jij bent in verbinding met anderen.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

Wanneer je hart nee zegt en je mond ja

Stress, overspannenheid, burn-out:

Drukke levens in een veeleisende maatschappij. Dat is geen van ons vreemd. Er is te weinig balans tussen ontspanning en inspanning. Wanneer je hier lichamelijke en/of psychische klachten van krijgt is de balans zodanig verstoord dat je er ziek van kan worden. Naast disbalans geven stress- en burn-outklachten vaak aan dat er een diep verlangen en/of potentieel (mogelijkheden of eigenschappen die in aanleg aanwezig zijn) in jezelf niet (h)erkend en daardoor weggestopt worden.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Liefdespijn is levenspijn. Waar je pijn is daar is je leven. Wat je pijn doet, wat je raakt daar zit je groei”
~ Joseph Campbell ~

Relatieproblematiek:

Waar wij in ons leven het meest behoefte aan hebben, is contact en relaties met andere mensen. Goede relaties behoren tot de meest bezielde aspecten van het leven. Hoe we deze relaties aan gaan heeft alles te maken met hoe we vroeger behandeld zijn en of we voorzien zijn in onze geestelijke basisbehoeften. Hebben we voldoende liefde en aandacht gehad? Zijn we voldoende erkend, aangemoedigd, gerustgesteld en bewonderd? Was er voldoende waardering, acceptatie, respect en zorg? Heel veel mensen ervaren een tekort aan een aantal geestelijke basisbehoeften en proberen deze alsnog te verkrijgen in de relaties die ze aangaan.
Deze problematiek komt het meest hevig naar voren in de relatie met je partner. Je verlangt van je partner dat deze je gaat geven wat je vroeger hebt gemist.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“De grootste gift die je je kind kan geven is wortels en vleugels. Relatieve autonomie, kritische openheid, zaken zelf willen onderzoeken voordat je ze verwerpt of aanhangt “
~ Iteke Weeda~

Opvoedingsproblematiek:

Er bestaat een verschil tussen het opvoeden van en het zorgen voor je kind. Het zorgen voor is in het hier en nu en het opvoeden is gericht op de toekomst. Bij het opvoeden ontstaan vaak problemen. Je hebt bepaalde verwachtingen en idealen over de opvoeding van je kind. Maar hoe kun je weten dat wat jij denkt dat goed is voor je kind past bij de blauwdruk van je kind?
Opvoedingsproblemen gaan vaak over botsingen tussen wat jij vindt dat het kind moet en de eigen wil van het kind. Je zit als het ware klem tussen jouw opvoedingsidealen en de harde werkelijkheid.
Ook spelen controle en angst vaak een rol. Het ‘loslaten’ van een kind die de dingen zo anders wil doen dan jij voor ogen hebt is zwaar en vergt veel vertrouwen.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

Zolang jij niet verandert, verandert er niets!

Conflicten:

Een conflict is een situatie waarin twee of meerdere mensen tegengestelde meningen of wensen hebben. Bij een conflict heb je een meningsverschil waarbij er niet meer naar elkaar wordt geluisterd.
Er speelt dikwijls veel meer dan de aanleiding en de inhoud van het conflict. Emoties, botsende persoonlijkheden en opvattingen spelen een rol. Het vergt inzicht in je eigen persoonlijkheid en overtuigingen en in die van de ander om tot de oplossingen van een conflict te komen.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Wanneer je verdrietig bent kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om dat wat je vreugde schonk.” 
~ Khalil Gibran ~

Rouw en verlies:

Rouwgevoelens ontstaan niet alleen na het verlies van een dierbare. Rouw openbaart zich wanneer er een (on)omkeerbare verandering heeft plaatsgevonden van iets dat van betekenis was. Dit kan dus zijn verlies van gezondheid, verlies van een dierbaar persoon of dier, verlies van een baan, etc.
Een rouwproces verloopt in fases waarbij je het verlies leert aanvaarden.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

There is a crack in everything, that’s how the light gets in.”
~ Leonard Cohen~

Depressie:

Een depressie is een gevoel van zwaarte en (langdurige) neerslachtigheid. Het leven voelt zwaar en dit uit zich in lusteloosheid, sombere gedachten en gevoelens van eenzaamheid.
In onze maatschappij wordt een depressie gezien als een ziekte die met medicatie verholpen kan worden. Door kennis te maken met het gedachtengoed van Jeff Foster heb ik een andere kijk gekregen op een depressie. Ik zie een depressie als een symptoom dat men ergens in vastgelopen is.
Een depressie kan een uitnodiging zijn om stil te staan en te kijken naar wat je onderdrukt waardoor je bedrukt raakt.
Een depressie heeft dan te maken met onderdrukte potentie/gevoelens die niet tot uiting kunnen/mogen komen, dit maakt je neerslachtig en slaat een barst in je bestaan. Door deze barst wordt er een deel van jezelf belicht en dit geeft je de mogelijkheid om hier naar te kijken.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Zoals de lotusbloem vanuit de dikke modderlaag onder water, krachtig naar het licht groeit, zo kan een mens groeien in wijsheid en inzicht.”

Behoefte aan zelfinzicht, persoonlijke groei en ontwikkeling:

Er zijn fases in je leven waarbij je je stuurloos voelt en niet precies weet waar je naar op zoek bent. Dit zijn de fases waarin je uitgenodigd wordt om te kijken of je het leven leeft dat je zou willen leven. Het kan zijn dat je vastzit in patronen of dat je telkens tegen hetzelfde thema aanloopt. Zelfinzicht kan helpen om patronen te doorbreken en/of overtuigingen los te laten waardoor je groeit als persoon. Je zelfvertrouwen groeit.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo

“Alle religies kunnen tot waarheid leiden maar geen enkele bezit de waarheid.”
~ Frederic Lenoir~

Geloofsvragen:

Het geloof is één van de grootste oorzaken van verdeeldheid en oorlog tussen mensen en volken. Nergens anders komt zo’n sterk fundamentalisme naar voren als bij geloofskwesties. Het is niet verwonderlijk dat juist over het geloof veel onduidelijkheid bestaat.
Het geloof kan een stevig houvast zijn maar het geloof kan ook als beklemmend worden ervaren. Het moraliserende en dogmatische aspect van “het geloof” kan je verhinderen jezelf te zien en jezelf te ervaren in wie je werkelijk bent.
In mijn afstudeerscriptie heb ik mijn bevrijding van de inperkende invloed van het geloof waarmee ik opgevoed ben beschreven.

Terug naar aanbod Harts-Tocht Almelo